Tin tức & thời trangTâm sự

Tin hay, mới, giật gân: thời trang, giải trí, thể thao, sức khoẻ, kinh doanh, pháp luật, công nghệ

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi đã được cập nhật mới nhất và được đăng trên 22 tháng 3, 2016. Nó phối các điều khoản bảo mật của những trang web của chúng tôi, nằm ở https://www.thoitrangabc.com, sub-domain, và bất kỳ dựa trên web và các ứng dụng di động (gọi chung là & quot; trang web & quot;) liên quan như được sở hữu và vận hành bởi những trang web vui nhộn. Bất kỳ điều kiện vốn không được định nghĩa trong chính sách bảo mật của chúng tôi, có ý nghĩa như được quy định trong Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

riêng tư của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để các bạn hiểu làm thế nào chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ cung cấp và cải thiện các trang web. Bằng cách sử dụng các trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin phù hợp với chính sách này. Trừ trường hợp quy định tại Chính sách riêng tư này, các thuật ngữ được sử dụng trong chính sách bảo mật có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện, truy cập tại https://www.thoitrangabc.com của chúng tôi. Sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

 1. Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định các mục đích mà thông tin được thu thập.
 2. Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ với mục đích thực hiện những mục đích theo quy định của chúng ta và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng ta có được sự đồng ý của cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
 3. Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết cho việc thực hiện những mục đích.
 4. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng phương tiện hợp pháp và công bằng và, khi thích hợp, với sự đồng ý của cá nhân có liên quan.
 5. dữ liệu cá nhân cần phải có liên quan đến các mục đích mà nó được sử dụng, và, trong chừng mực cần thiết cho những mục đích, phải chính xác, đầy đủ và up-to-date.
 6. Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng biện pháp bảo vệ an ninh hợp lý chống lại sự mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
 7. Chúng tôi sẽ làm cho có sẵn cho khách hàng thông tin về các chính sách và thực hành của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân.

Riêng tư của bạn

Những trang tuyệt vời sau tất cả các yêu cầu pháp lý để bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật của chúng tôi là một tuyên bố pháp lý giải thích cách chúng tôi có thể thu thập thông tin từ bạn, làm thế nào chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn, và làm thế nào bạn có thể giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi thông tin của bạn. Chúng tôi sử dụng các dữ liệu cá nhân bạn cung cấp một cách nhất quán với chính sách quyền riêng tư cá nhân này. Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho một lý do cụ thể, chúng ta có thể sử dụng các dữ liệu cá nhân trong mối liên hệ với các lý do mà nó được cung cấp. Ví dụ, thông tin đăng ký gửi khi phát triển tài khoản của bạn, có thể được sử dụng để hỗ trợ cho các sản phẩm cho bạn dựa trên mua lại quá khứ. Chúng ta có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp truy cập đến các dịch vụ trên Website và giám sát việc sử dụng dịch vụ đó. Những trang tuyệt vời cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và nhiều thông tin cá nhân không nhận dạng khác thu thập được thông qua trang web để giúp chúng tôi cải thiện vật chất và chức năng của Website, để tốt hơn nhiều hiểu người dùng của chúng tôi, và để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Bạn sẽ thấy điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi được viết hoa. Những thuật ngữ này có ý nghĩa như đã mô tả trong phần định nghĩa dưới đây.

Định nghĩa

“Non Thông tin cá nhân” là thông tin đó không phải là cá nhân cho bạn và chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập vào Website của chúng tôi với một trình duyệt web. Nó cũng có thể bao gồm thông tin công khai và được chia sẻ giữa bạn và những người khác.

“Thông tin cá nhân” là thông tin không công khai mà là cá nhân cho bạn và thu được để cho chúng tôi để cung cấp cho bạn trong vòng Website của chúng tôi. Cá nhân thông tin nhận dạng có thể bao gồm các thông tin như tên, địa chỉ email, và các thông tin liên quan khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi hay rằng chúng tôi có được về bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập

Nói chung, bạn kiểm soát số lượng và loại thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng website của chúng tôi.

Là một khách, bạn có thể duyệt website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về website của chúng tôi. Bạn không cần phải cung cấp cho chúng tôi với bất kỳ thông tin cá nhân như là một khách.

Thông tin máy tính thu thập

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi tự động thu thập thông tin máy tính nhất định bởi sự tương tác của điện thoại di động của bạn hoặc trình duyệt web với Website của chúng tôi. Những thông tin này thường được xem là không thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng thu thập như sau:

 1. Cookie: Website của chúng tôi sử dụng “cookies” để xác định các khu vực của Website của chúng tôi mà bạn đã truy cập. Một cookie là một mảnh nhỏ của dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của bạn hoặc thiết bị di động bằng trình duyệt web của bạn. Chúng tôi sử dụng Cookie để cá nhân hóa nội dung mà bạn thấy trên website của chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt web có thể được thiết lập để vô hiệu hóa việc sử dụng các cookie. Tuy nhiên, nếu bạn tắt cookie, bạn không thể truy cập vào các chức năng trên Website của chúng tôi một cách chính xác hoặc ở tất cả. Chúng tôi không bao giờ đặt thông tin cá nhân trong Cookies.
 2. Thông Tin Địa Lý: Khi bạn sử dụng các ứng dụng di động, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ GPS (hoặc công nghệ tương tự khác) để xác định vị trí hiện tại của bạn để xác định các thành phố bạn ở bên trong và hiển thị thông tin với các dữ liệu có liên quan hoặc quảng cáo. Chúng tôi sẽ không chia sẻ vị trí hiện tại của bạn với những người dùng hoặc các đối tác khác. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng vị trí của bạn cho các mục đích nêu trên, bạn nên tắt các dịch vụ định vị cho các ứng dụng điện thoại di động nằm trong cài đặt tài khoản của bạn hoặc trong cài đặt điện thoại di động của bạn và / hoặc trong các ứng dụng di động.
 3. Thông tin tự động: Chúng tôi sẽ tự động nhận được thông tin từ trình duyệt web của bạn hoặc thiết bị di động. Thông tin này bao gồm tên của trang web mà bạn đã nhập vào Website của chúng tôi, nếu có, cũng như tên của trang web mà bạn đang đứng đầu khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi. Thông tin này cũng bao gồm địa chỉ IP của máy chủ của bạn máy tính / proxy mà bạn sử dụng để truy cập Internet, tên nhà cung cấp Internet Website của bạn, loại trình duyệt web, loại thiết bị di động, và hệ điều hành máy tính. Chúng tôi sử dụng tất cả các thông tin này để phân tích xu hướng trong người dùng của chúng tôi để giúp cải thiện trang web của chúng tôi.
 4. Nhật ký dữ liệu: Giống như nhiều nhà khai thác Website, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Website của chúng tôi (& quot; Nhập dữ liệu & quot;). Dữ liệu Log này có thể bao gồm các thông tin như Internet Protocol của máy tính (& quot; IP & quot;) địa chỉ, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Website của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày tháng của chuyến thăm của bạn, thời gian dành cho các trang này và thống kê khác.

Trong phần Bảo mật trực tuyến của trẻ em Luật An, không có nhà điều hành trang web có thể yêu cầu, như một điều kiện để tham gia vào một hoạt động, mà một đứa trẻ dưới 13 tuổi tiết lộ nhiều chi tiết hơn là cần thiết một cách hợp lý. Những trang tuyệt vời tuân thủ yêu cầu này. Những trang vui nhộn chỉ thu thập thông tin nguyện; không có thông tin được thu thập một cách thụ động. trẻ em dưới 13 tuổi chỉ có thể gửi địa chỉ email của họ khi gửi email cho chúng tôi tại quot của chúng tôi &; Liên hệ & quot; khu vực. Những trang vui nhộn tạo sử dụng các địa chỉ e-mail để đáp ứng một nhu cầu một lần từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi và sau đó xóa các địa chỉ e-mail. Trong trường hợp trang web tạo ảnh vui nhộn thu thập và duy trì thông tin cá nhân liên quan đến một đứa trẻ dưới 13 tuổi, phụ huynh có thể gửi một email cho chúng tôi xem xét, thay đổi và / hoặc xóa thông tin như vậy cũng như từ chối cho phép bất kỳ thu thêm, hoặc sử dụng các con của thông tin.

Làm thế nào Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng những thông tin chúng tôi nhận được từ bạn như sau:

 1. Tùy biến trang web của chúng tôi: Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi cùng với bất kỳ thông tin máy tính, chúng tôi nhận được để tùy chỉnh trang web của chúng tôi.

 2. Chia sẻ thông tin với các chi nhánh và các bên thứ ba khác: Chúng tôi không bán, thuê, hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba cho mục đích tiếp thị. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các liên kết cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến Website của chúng tôi (ví dụ: bộ vi xử lý thanh toán, công ty lưu trữ Website, vv); các chi nhánh như vậy sẽ chỉ nhận được thông tin cần thiết để cung cấp các dịch vụ tương ứng và sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận bảo mật hạn chế việc sử dụng các thông tin đó.

 3. Tổng hợp dữ liệu: Chúng tôi giữ quyền thu thập và sử dụng bất kỳ Non Thông tin cá nhân thu thập được từ việc bạn sử dụng website và tổng hợp các dữ liệu đó của chúng tôi cho phân tích nội bộ để cải thiện website và Dịch vụ của chúng tôi cũng như để sử dụng hoặc bán lại cho người khác. Tại không có thời gian là thông tin cá nhân của bạn bao gồm trong các kết hợp dữ liệu đó.

 4. Phát hành thông tin: Chúng tôi có thể được yêu cầu về mặt pháp lý để tiết lộ những thông tin cá nhân của bạn, nếu tiết lộ đó là (a) theo yêu cầu của trát tòa, luật pháp, hoặc quá trình hợp pháp khác; (B) cần thiết để giúp các quan chức thực thi pháp luật hoặc các cơ quan hành chính; (C) cần thiết để điều tra hành vi vi phạm hoặc thực thi Điều khoản pháp lý của chúng tôi; (D) cần thiết để bảo vệ chúng ta khỏi hành động pháp lý hoặc yêu cầu từ các bên thứ ba bao gồm cả bạn và / hoặc thành viên khác; và / hoặc (e) cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tài sản cá nhân / sản, hoặc sự an toàn cá nhân của những trang web Awesome, người dùng của chúng tôi, nhân viên và các chi nhánh.

Không ràng buộc

Chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội để “opt-out” của việc có thông tin cá nhân của bạn được sử dụng cho các chức năng đặc biệt, khi chúng tôi yêu cầu bạn cho chi tiết này. Khi bạn đăng ký cho các trang web, nếu bạn không muốn nhận bất kỳ tài liệu bổ sung hoặc thông báo từ chúng tôi, bạn có thể chỉ cho sở thích của bạn vào mẫu đăng ký của chúng tôi.

Liên kết đến trang web khác

Website của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác mà không phải là dưới sự kiểm soát trực tiếp của chúng tôi. Những trang web này có thể có những chính sách riêng của họ về sự riêng tư. Chúng tôi không có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm cho các trang web liên kết và cung cấp những liên kết này chỉ duy nhất cho sự tiện lợi và thông tin khách truy cập của chúng tôi. Bạn truy cập vào trang web liên kết như vậy nguy cơ của riêng bạn. Những trang web này không thuộc đối tượng chính sách bảo mật. Bạn nên kiểm tra các chính sách bảo mật, nếu có, của những trang web cá nhân để xem làm thế nào các nhà khai thác của những trang web của bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, các trang web này có thể chứa liên kết tới trang web của các chi nhánh của chúng tôi. Các trang web của các chi nhánh của chúng tôi không phải chịu chính sách bảo mật, và bạn nên kiểm tra chính sách quyền riêng tư cá nhân của họ để xem làm thế nào các nhà khai thác của các trang web như vậy sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng đối với chúng ta, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là an toàn 100%. Trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại chấp nhận được để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ thiết thực để bảo vệ chống lại sự mất mát, lạm dụng, và sửa đổi các dữ liệu cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân được lưu giữ trong một cơ sở dữ liệu được bảo mật và luôn luôn được gửi bằng phương tiện của một phương pháp mã hóa SSL khi được hỗ trợ bởi trình duyệt web của bạn. Không Web hoặc e-mail truyền là bao giờ hoàn toàn được bảo vệ hoặc nhầm lẫn chi phí miễn phí. Ví dụ, email gửi đến hoặc từ Website có thể không được bảo vệ. Bạn phải chăm sóc đặc biệt trong việc quyết định những gì thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi bằng e-mail.

Chính sách bảo mật cập nhật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật bất cứ lúc nào. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật thường xuyên. Nếu chúng ta làm thay đổi vật liệu chính sách này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn về website của chúng tôi, bởi một bài đăng blog, qua email, hoặc bằng phương pháp nào chúng tôi xác định. Các phương pháp chúng tôi đã chọn là theo ý của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ thay đổi “Cập nhật” ngày đầu của chính sách bảo mật. Bất kỳ thay đổi chúng ta làm cho chính sách bảo mật của chúng tôi có hiệu lực kể từ ngày cập nhật cuối này và thay thế bất kỳ Chính sách bảo mật trước.

Chúng tôi thực thi chính sách bảo mật như thế nào

Chúng tôi cam kết tiến hành kinh doanh của chúng tôi phù hợp với những nguyên tắc để đảm bảo rằng tính bảo mật của thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về thực hành bảo mật của chúng tôi hoặc bảo hiểm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.