Tin tức & thời trangTâm sự

Tin hay, mới, giật gân: thời trang, giải trí, thể thao, sức khoẻ, kinh doanh, pháp luật, công nghệ

Chính sách Cookie

Cookie là những mẩu mã máy tính được cài đặt trong trình duyệt để giúp các chủ sở hữu để cung cấp dịch vụ phù hợp với các mục tiêu mô tả. Một số mục tiêu mà cookie được cài đặt có thể được liên kết với các thành viên.

Cookies Cookies cho hình thức tổng hợp kỹ thuật và thống kê

Ứng dụng này yêu cầu cookies để ghi lại phiên họp của người dùng và thực hiện các hoạt động khác thực sự cần thiết cho hoạt động của mình, ví dụ như trong kết nối với các phân phối giao thông.

Ứng dụng này sử dụng cookie để ghi lại các tuỳ duyệt và để tối ưu hóa trải nghiệm duyệt web của người dùng. Những cookie, ví dụ những điều chỉnh ngôn ngữ và tiền tệ hoặc những thiết kế để quản lý số liệu thống kê được sử dụng bởi các chủ sở hữu trang web.

Cookies khác hoặc các công cụ của bên thứ ba mà có thể sử dụng

Một số dịch vụ dưới đây lấy số liệu ở dạng tổng hợp và có thể không cần sự đồng ý của người sử dụng hoặc được quản lý trực tiếp của chủ sở hữu – dựa trên mô tả của họ – mà không cần sự giúp đỡ của bên thứ ba.

Nếu dịch vụ của bên thứ ba được liệt kê trong các công cụ sau đây, chúng có thể được sử dụng để theo dõi thói quen người dùng duyệt – ngoài các thông tin quy định ở đây, và không thông báo cho chủ sở hữu. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của các dịch vụ được liệt kê để biết thêm thông tin.

Các dịch vụ trong phần này cho phép chủ sở hữu để theo dõi và phân tích lưu lượng web và theo dõi hành vi của người dùng.

Google Analytics (Google Inc)

Google Analytics là một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google Inc. ( “Google”). Google sử dụng dữ liệu thu thập để theo dõi và phân tích việc sử dụng các ứng dụng này, chuẩn bị báo cáo về hoạt động của mình và chia sẻ chúng với các dịch vụ khác của Google.
Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng lưới quảng cáo của riêng mình.

Dữ liệu cá nhân thu thập: cookie và dữ liệu sử dụng.

Nơi điều trị: USA – Privacy Policy chọn Out

Các loại hình dịch vụ cho phép tương tác với các mạng xã hội hoặc các nền tảng khác bên ngoài trực tiếp từ các trang của ứng dụng này.
Tương tác và thông tin được thu thập bởi ứng dụng này vẫn phải chịu cài đặt bảo mật theo quy định của người sử dụng đối với từng mạng xã hội.
Nếu một phép tương tác dịch vụ đó với các mạng xã hội được cài đặt, nó vẫn có thể thu thập dữ liệu trang web giao thông nơi mà dịch vụ đã được cài đặt, thậm chí nếu người dùng không sử dụng.

Giống như nút và xã hội vật dụng cho Facebook (Facebook, Inc)

Các nút và xã hội widget như Facebook là dịch vụ cho phép tương tác với mạng xã hội Facebook được cung cấp bởi Facebook, Inc.

Dữ liệu cá nhân thu thập: cookie và dữ liệu sử dụng.

Nơi điều trị: USA – Privacy Policy

nút Tweet và vật dụng xã hội cho Twitter (Twitter, Inc.)

Các nút và xã hội Twitter Widget cho Twitter là dịch vụ cho phép tương tác với mạng xã hội Twitter được cung cấp bởi Twitter, Inc.

Dữ liệu cá nhân thu thập: cookie và dữ liệu sử dụng.

Nơi điều trị: USA – Privacy Policy

“Pin nó” nút và xã hội Pinterest widget (Pinterest)

Các “Ghim” nút và xã hội Pinterest widget là dịch vụ cho phép tương tác với nền tảng Pinterest được cung cấp bởi Pinterest Inc.

Dữ liệu cá nhân thu thập: cookie và dữ liệu sử dụng.

Nơi điều trị: USA – Privacy Policy

Các loại hình dịch vụ cho phép các dữ liệu người dùng sẽ được sử dụng cho mục đích truyền thông quảng cáo và hiển thị như các biểu ngữ và quảng cáo khác trên ứng dụng này, có thể dựa trên lợi ích của người sử dụng.
Điều này không có nghĩa rằng tất cả các dữ liệu cá nhân được sử dụng cho mục đích này. Các thông tin và điều kiện được mô tả dưới đây.
Một số dịch vụ được liệt kê dưới đây có thể sử dụng cookie để xác định người sử dụng. Họ cũng có thể sử dụng kỹ thuật nhắm mục tiêu lại hành vi, ví dụ như quảng cáo hiển thị phù hợp với nhu cầu và hành vi của người sử dụng, bao gồm cả những phát hiện bên ngoài ứng dụng này. Vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của các dịch vụ có liên quan để biết thêm thông tin.

DoubleClick for Publishers (Google Inc)

DoubleClick for Publishers là một dịch vụ quảng cáo được cung cấp bởi Google Inc Nó cho phép chủ sở hữu để chạy các chiến dịch quảng cáo trên các mạng bên ngoài mà không có bất kỳ liên kết trực tiếp với chủ sở hữu, trừ khi các tài liệu quy định cụ thể khác nhau. Để không còn được theo sau bởi các mạng quảng cáo khác nhau, người dùng có thể sử dụng youronlinechoices –hướng . Để hiểu việc sử dụng dữ liệu của Google, vui lòng truy cập chính sách đối tác của Google .
Dịch vụ này sử dụng cookie “Doubleclick” mà sau quá trình tiến hóa của việc sử dụng các ứng dụng này và hành vi của người sử dụng liên quan đến quảng cáo, các sản phẩm và dịch vụ.
Người dùng có thể chọn để vô hiệu hóa tất cả các cookie bằng cách nhấn Doubleclick: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en.

Dữ liệu cá nhân thu thập: cookie và dữ liệu sử dụng.

Nơi điều trị: USA – Privacy Policy

Google AdSense (Google Inc)

Google AdSense là một dịch vụ quảng cáo được cung cấp bởi Google Inc. dịch vụ này sử dụng cookie “Doubleclick” mà sau quá trình tiến hóa của việc sử dụng các ứng dụng này và hành vi của người sử dụng liên quan đến quảng cáo, các sản phẩm và dịch vụ.
Người dùng có thể chọn để vô hiệu hóa tất cả các cookie bằng cách nhấn Doubleclick: google.com/settings/ads / onweb / không chọn một .

Dữ liệu cá nhân thu thập: cookie và dữ liệu sử dụng.

Nơi điều trị: USA – Chính sách bảo mật chọn Out

Làm thế nào để quản lý các tập tin cookie cài đặt?

Ngoài những gì được quy định trong tài liệu này, người dùng có thể quản lý tuỳ chọn cho cookie trực tiếp vào trình duyệt của họ và đặc biệt là ngăn chặn các bên thứ ba để cài đặt. Nó cũng có thể xóa các tập tin cookie được cài đặt trong tùy chọn trình duyệt của bạn, bao gồm cả các tập tin cookie mà có thể cứu được sự đồng ý của người dùng cho Cookies cài đặt trên trang web này. Điều quan trọng là cần lưu ý rằng việc vô hiệu hóa tất cả các cookie, làm thế nào trang web có thể bị tổn hại. Người dùng có thể tìm thấy thông tin về quản lý cookie trong trình duyệt của họ đến địa chỉ sau: Google Chrome , Mozilla Firefox Apple Safari Microsoft windows Explorer .

Nếu dịch vụ này được cung cấp bởi bên thứ ba, Người dùng có thể thực hiện quyền thu hồi các hoạt động giám sát sử dụng các thông tin được cung cấp trong chính sách bảo mật của bên thứ ba, bằng cách nhấn vào liên kết unsubscribe – nếu có – hoặc bằng cách liên lạc với bên thứ ba.

Tuy nhiên, chủ sở hữu thông báo cho người dùng rằng họ có thể tận dụng lợi thế của Lựa chọn trực tuyến của bạn . Dịch vụ này cho phép người dùng lựa chọn các ưu đãi theo dõi của họ đối với hầu hết các công cụ quảng cáo. Chủ đầu khuyến cáo người dùng sử dụng nguồn tài nguyên này để bổ sung các thông tin trong tài liệu này.

Data Manager và chủ

thoitrangabc,
Các chủ sở hữu không thể kiểm soát việc cài đặt các cookie của bên thứ ba và các dịch vụ hệ thống theo dõi khác được sử dụng trong ứng dụng này, bất kỳ tài liệu tham khảo cụ thể để Cookie và theo dõi hệ thống được cài đặt bởi các bên thứ ba được cung cấp như là một dấu hiệu. Xin vui lòng xem chính sách bảo mật của bên thứ ba cung cấp các dịch vụ được liệt kê trong tài liệu này để biết thêm thông tin.

Do sự phức tạp của công nghệ nhận dạng mục tiêu dựa trên Cookies và hội nhập của họ trong các hoạt động liên quan đến web, người dùng được khuyến khích liên hệ với chủ sở hữu nếu họ muốn nhận được thêm thông tin về việc sử dụng các tập tin cookie và có thể sử dụng của họ – ví dụ, bởi một bên thứ ba – thông qua trang web này.

Định nghĩa và tài liệu tham khảo pháp lý

dữ liệu cá nhân (hoặc dữ liệu)

Bất kỳ thông tin về một người, tổ chức, pháp nhân hoặc hiệp hội đó là hoặc có thể được xác định, thậm chí gián tiếp, bằng cách tham chiếu đến bất kỳ thông tin khác bao gồm cả một số cá nhân.

Sử dụng dữ liệu

Thông tin thu thập tự động từ ứng dụng này (hoặc dịch vụ của bên thứ ba sử dụng bởi ứng dụng này), trong đó có thể bao gồm: địa chỉ IP hoặc tên miền của máy tính được sử dụng bởi Người dùng sử dụng ứng dụng này, các URI (Uniform Resource định danh hoặc định danh thống nhất tài nguyên), thời gian yêu cầu, phương pháp được sử dụng để gửi yêu cầu đến máy chủ, kích thước của các tập tin nhận được trong phản ứng, mã số cho biết tình trạng của các phản ứng máy chủ (kết quả thành công, lỗi, vv) , nước xuất xứ, đặc tính của các trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng bởi người sử dụng, các chi tiết khác nhau của thời gian cho mỗi lần (p. ex. thời gian dành cho mỗi trang trong ứng dụng) và các chi tiết con đường tiếp theo trong các ứng dụng với một tài liệu tham khảo đặc biệt với trình tự của các trang truy cập, và các thông số khác liên quan đến các hệ điều hành và / hoặc môi trường iT người dùng.

dùng

Người sử dụng ứng dụng này, mà phải phù hợp hoặc được sự ủy quyền của người có liên quan đến người mà các dữ liệu cá nhân tham khảo.

Người có liên quan

Các nhân hoặc pháp nhân mà những dữ liệu cá nhân tham khảo.

Attendant Xử lý dữ liệu

Các cá nhân hay pháp lý, hành chính công hoặc bất kỳ tổ chức, hiệp hội khác, tổ chức có thẩm quyền của thủ trưởng của dữ liệu để xử lý dữ liệu cá nhân phù hợp với chính sách bảo mật.

Bộ xử lý dữ liệu (hoặc chủ sở hữu)

Các cá nhân hay pháp lý, hành chính công hoặc bất kỳ tổ chức nào khác, hiệp hội hoặc tổ chức được ủy quyền, thậm chí kết hợp với bộ xử lý dữ liệu, để đưa ra quyết định liên quan đến các mục tiêu và các phương pháp xử lý dữ liệu cá nhân, phương tiện được sử dụng, có bao gồm cả các biện pháp an ninh liên quan đến các hoạt động và sử dụng các ứng dụng này. Trừ khi có quy định khác, các bộ xử lý dữ liệu là chủ sở hữu của ứng dụng này.

Ứng dụng này

phần cứng hoặc phần mềm mà dữ liệu cá nhân của người dùng được thu thập.

Cookie

mảnh nhỏ của dữ liệu được lưu trữ trong thiết bị của người dùng.

Thông tin pháp lý

Thông báo cho người dùng châu Âu: chính sách bảo mật này đã được chuẩn bị trong thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 10 của EC n. 95/46 / EC và theo quy định của Chỉ thị 2002/58 / EC được sửa đổi theo Chỉ thị 2009/136 / EC về Cookie.

chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các ứng dụng này.

Lần cập nhật cuối: 19 tháng năm 2016